Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen Be-Epique.com, Sophie Van Landeghem met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Oude Veldstraat 51, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0790.655.908 (“Epique”), heeft als...

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen Be-Epique.com, Sophie Van Landeghem met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Oude Veldstraat 51, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0790.655.908 (“Epique”), heeft als...